Karlslunde Mølle - Møllevej 15

 

 

I 1872 fik Karlslunde sin første mølle.
Det var en såkaldt hollændermølle, som var bygget af træ. Den havde 4 store vinger, der sad på en møllehat. Hatten kunne drejes, så vingerne stod bedst muligt i forhold til vinden. Møllen brændte i 1918.

 

Billedet er fra 1916

 

Billedet er fra 1918

 

 

 

Året efter at hollændermøllen var brændt, byggede mølleren i 1919 i stedet en vindmotormølle, der kunne udnytte den nye tids elektricitet. Når vinden ikke blæste, blev møllen drevet af en motor. Vindmotormøllen havde 5 vinger på et tårn ovenpå møllehuset.

 

 

 

Nedtagning af tårn 1966

 

 

Billedet ca 1980

 

I dag er der kun møllehuset på jorden tilbage. Tårnet med vingerne blev taget ned i 1966. Møllen fortsatte med motorkraft to år mere, men i 1968 var det slut med møller i Karlslunde.


Flere facts om møller
Før elektriciteten blev opfundet, var vind- og vandkraft en af mulighederne for at få energi, og der har været vindmøller i Danmark siden middelalderen. Møllerne blev mest brugt til at male korn til mel, men fra 1700-tallet blev de også anvendt i den nye industriproduktion. Der var fx oliemøller, farvemøller, kridtmøller og grynmøller. I 1800-tallet steg produktionen af korn, så i den periode blev der bygget mange møller.
 

Møllen i Karlslunde malede hveden til hvedemel og byggen til grisefoder. Den første møller, Ole Larsen, var også bager.
Før 1857 måtte der ikke være forretninger uden for købstæderne, men med den nye næringslov blev det tilladt at have for eksempel bagere i landsbyerne. Mange møllere blev derfor bagere ved siden af møllerarbejdet.
 

Der har været et par andre møller i Karlslunde. Dels havde Karlslundegård sin egen mølle (den nedbrændte i 1937), dels har der ligget en foderstof-mølle på Karlslunde Landevej 7-9. Muligvis har der også været endnu en mølle omkring 1890-1900 i den østlige del af byen.
 

I dag bliver vindmøller brugt til nye ting. De bruger vindens energi til at lave elektricitet